Mykolo Romerio Universiteto Dėstytojo tinklalapis

CV

Išsilavinimas

Aukštasis (bakalauro kvalifikacinis laipsnis)

1998-2002 m. m. – Lietuvos teisės universitetas, Teisės fakultetas

Aukštasis (magistro kvalifikacinis laipsnis)

2002-2004 m. m. – Lietuvos teisės universitetas, Teisės fakultetas, Administracinės teisės ir proceso studijų programa

Darbo patirtis:

Buvusios darbovietės:

Nuo 2004-06-16 iki 2006-08-31

Nuo 2005-09-01 iki 2006-08-31

Nuo 2006-09-01 iki dabar

Trakų rajono savivaldybės administracijos Juridinės ir personalo tarnybos vyriausioji specialistė

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso katedros asistentė

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso katedros lektorė

Dėstomi dalykai:
Administracinė teisė (bendroji dalis)
Administracinė teisė (specialioji dalis)
Administracinio proceso teisė
Viešųjų pirkimų teisė
Valstybės tarnybos teisė

Mokslinių interesų sritis: viešieji pirkimai.

Kvalifikacijos kėlimas (kursai, mokymai, seminarai):
1.  Mokslinių tyrimų kokybiniai ir kiekybiniai metodai (2008 m.)
2.  Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis):Socialinių mokslų šaltiniai (pažymėjimo Nr. LMBA/1080) (2010)
3.  Inovatyvių mokymo metodų taikymas Mykolo Romerio universitete (2010)
4. Universiteto kvalifikacijos kėlimo kursai (2010-2011).

Pages

Kategorijos

Search


RSS Srautai

Meta informacija

 

VladWordPress -- XHTML 1.0