Mykolo Romerio Universiteto Dėstytojo tinklalapis

Publikacijos

1. Mokesčių vengimo reiškinio analizė, atsižvelgiant į socialinių mokslų sąveiką // Jurisprudencija. 2007,  Nr. 6 (96).

2. Viešųjų pirkimų taikant įprastą komercinę praktiką teorinis aspektas // Jurisprudencija. 2008, Nr. 3 (105).

3. Teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinis teisinis reglamentavimas (antikorupcinis vertinimas) // Socialinių mokslų studijos. 2010, Nr. 1 (5).

4. Tarnybinės atsakomybės taikymo probleminiai aspektai// Jurisprudencija. 2012, 19(4).

5. Material Liability of Public Servants in Lithuania: Theory and Practice // Jurisprudencija. 2013, Nr. 20 (2).

Pages

Kategorijos

Search


RSS Srautai

Meta informacija

 

VladWordPress -- XHTML 1.0